חלוקת ארטיקים

18.06.2017
11:45
12:15
אוניברסיטת תל אביב

פרטים נוספים יימסרו בהמשך.

אירועים נוספים

ביום שני, ה-30 באפריל 2018, בשעה 17:30 תתקיים ישיבת מועצה.

30.04.2018
Loading nanoRep Q&A and FAQ Software