ישיבת מועצה

11.12.2017
17:00
ריימונד 102

ישיבת המועצה לחודש דצמבר, האחרונה לשנה ולמועצה זו, תתקיים ביום שני, ה-11 בדצמבר בשעה 17:30 בריימונד 102.

בישיבה זו נבקש את אישור המועצה בדבר הדו"חות הכספיים לשנת 2016, כמתחייב בחוק.

להלן סדר היום:

17:30-17:50- התכנסות

17:50-18:00- בדיקת נוכחות

18:00-19:00- הצגת הדו"חות הכספיים המאוחדים והדו"ח המילולי של האגודה לשנת 2016 לאישור המועצה

19:00-19:10- אישור המשך העסקת משרד רואי החשבון Deloitte כרו"ח החיצוני של האגודה (נדרש על פי חוק העמותות)

19:10-19:25- הצעת ההנהלה לשינוי התקנון- וועדת מכרזים (שנית)

19:25-19:45- עדכוני הנהלה

 

Loading nanoRep Q&A and FAQ Software