ישיבת מועצה

22.08.2018
17:00
20:00
ספריית וינר

 

ביום רביעי, ה-22 באוגוסט 2018, בשעה 17:00 תתקיים ישיבת מועצה בחדר האוספים של ספריית וינר. 

על סדר היום:

17:00-17:20- התכנסות

17:20-17:30- בדיקת נוכחות

17:30-18:00- שיחה עם יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל, רם שפע**

18:00-18:15- עדכוני הנהלה- יו"ר האגודה רום טנא

18:15-18:40- בחירות להנהלת האגודה***

18:40-19:30- ישיבה בקבוצות על תכניות העבודה של האגודה****

 

*הוראות הגעה: ספריית וינר היא אחותה הקטנה של הספריה המרכזית. הבניין נראה כמו גירסא קטנה יותר שלה, ונמצא צפונית לה. ניתן להכנס מהדלת האחורית בלבד, כלומר, המזרחית, זו שנמצאת לכיוון רוזנברג, ווב ומדעי החיים. צריך לעבור חניון קטן ואז להכנס בדלת שנמצאת מימין.  יש מסדרון קטן ופונים בסופו ימינה. במדרגות/ במעלית לקומה 3, ואז ימינה (אם יצאתםן מהמעלית) או שמאלה (אם עליתןם במדרגות) לחדר האוספים. רצ"ב תמונה של איזור דלת הכניסה.

סתו יעזור בהכוונות אם צריך. 

 

**שיחה עם יו"ר ההתאחדות רם שפע

על מנת שהדיון יהיה פרודוקטיבי בזמן הקצר שיש לנו, יש לשלוח שאלות מראש לנשיאות עד יום שלישי ה-21.8.18 בשעה 20:00. כמובן שלא נהיה קפדניים מדי וניתן לדיון להתפתח, אבל תינתן עדיפות לשאלות שתישלחנה מראש כדי לארגן טוב יותר את הדיון וכדי לתת לרם זמן לענות על השאלות בצורה מאורגנת יותר.

 

***בעלי התפקידים הבאים הודיעו על התפטרותם:

1. רמ"ח האקדמית

2. רמ"ח מנהל ורווחה

 

לפיכך בישיבה הקרובה תתקיימנה בחירות ל-2 תפקידים אלו. יש להגיש מועמדות ומצע לנשיאות במייל חוזר עד יום שלישי ה-21 באוגוסט 2018 בשעה 20:00.

 

****ישיבה בקבוצות על תכניות העבודה של האגודה

כמדי שנה הנהלת האגודה מכינה את תכניות העבודה לשנה הבאה. כנציגים חשוב שתיקחו חלק בגיבושה, ולכן נשב בקבוצות עבודה לפי מחלקות עם הרמ"חים על התכנים שמעניינים אתכם להעלאת רעיונות, בקשות וכו'. תכנית העבודה תבוא כמובן לאישור המועצה בישיבות הבאות, לאחר סיומה.

 

 

Loading nanoRep Q&A and FAQ Software