מסיבת פתיחת הקיץ

21.06.2017
11:45
12:15
דשא מרכזי, אוניברסיטת תל אביב
אירועים נוספים

ביום שני, ה-30 באפריל 2018, בשעה 17:30 תתקיים ישיבת מועצה.

30.04.2018
Loading nanoRep Q&A and FAQ Software