רוק בצהריים -חשש אמיתי

11.01.2017
11:45
12:15
מדעים מדוייקים.

להקת  חשש אמיתי באים להרעיד את הפקולטה למדעים מדוייקים!!!

אירועים נוספים

 

על סדר היום:

29.05.2018
Loading nanoRep Q&A and FAQ Software