אישור ניהול תקין

 

 

אישור ניהול תקין הוא אישור שרשם העמותות מעניק לעמותות שנבדקו ונמצא שהן מתנהלות בצורה תקינה ומקיימות את כל הוראות החוק וכללי הניהול התקין של רשם העמותות. כללי הניהול התקין מתייחסים למספר רב של כללים והוראות הנוגעים להתנהלות כספית ומשפטית. למידע נוסף על כללי ניהול תקין ומה שנדרש מעמותה כדי לקבל את האישור. לחוברת הניהול התקין

בשנים האחרונות הפך האישור למעין תו תקן לעמותות, וקבלתו מאפשרת בין היתר קבלת תרומות ומימון לפרויקטים מגורמים ממשלתיים וציבוריים.

החל מה-1.3.2011, אגודת הסטודנטים הינה בעלת אישור ניהול תקין מרשם העמותות.

קבלת האישור מהווה סיום מוצלח למאבק שנמשך כ-4 שנים, אותו הובילה האגודה בתל אביב בשם ההתאחדות ושאר האגודות בארץ, ובמסגרתו הצליחו האגודות לשכנע את משרד המשפטים להכיר במבנה הייחודי של אגודות הסטודנטים (מה שמנע את קבלת האישור עד כה). משרד המשפטים פרסם מתווה מיוחד לפעילות אגודות הסטודנטים, שמאפשר להן מצד אחד, לשמור על המבנה המוסדי הקיים, ומצד שני, לבצע את ההתאמות הנדרשות ולקבל אישור ניהול תקין.

אישור ניהול תקין לשנת 2018

אישור ניהול תקין לשנת 2017

אישור ניהול תקין לשנת 2016

אישור ניהול תקין לשנת 2015

אישור ניהול תקין לשנת 2014 

 

 

 

  

Loading nanoRep Q&A and FAQ Software