אנשי קשר מהסגל המנהלי המטפלים בנושאי נגישות

רכזת נגישות האוניברסיטה: מריאלה יאבו, ניתן ליצור עמה קשר בטל' 03-6406122 ובדוא"ל  marielay@tauex.tau.ac.il.

 אנשי קשר מהסגל המנהלי בפקולטות השונות המטפלים בנושאי נגישות:

  • הפקולטה למדעי הרוח: בנושא נגישות פיזית אשת הקשר של הפקולטה היא מיכל ניסנוב.

               ניתן ליצור עמה קשר בטל' 03-6409491 בדוא"ל michaln@tauex.tau.ac.il או בפנייה ישירה – בניין גילמן, קומה 1, חדר 154/158.

  • הפקולטה למדעים מדויקים: בנושא נגישות פיזית אשת הקשר של הפקולטה היא מרילו גולדמן.

             ניתן ליצור עמה קשר בטל' 03-6408622 בדוא"ל  mariloug@tauex.tau.ac.il או בפנייה ישירה – בניין  קפלון חדר 303.

  • הפקולטה למדעי החיים: אשת הקשר בפקולטה בנושא נגישות היא רווית ויתקין (מזכירה)/שוש בר (ע. ראש מנהל הפקולטה).

             ניתן ליצור עמה קשר בטל' 03-6407177 בדוא"ל ravitv@tauex.tau.ac.il או בפנייה ישירה – בניין שרמן חדר 04.

  • הפקולטה למשפטים: אשת הקשר בפקולטה בנושא נגישות אקדמית ולקויות למידה היא שירה אמיר.

             ניתן ליצור עמה קשר בטל'  03-6408350 בדוא"ל shiraa@tauex.tau.ac.il או בפנייה ישירה – בניין טרובוביץ' חדר.

            הטיפול בנושא מצוי בידיה של נירה שירמן (ע. ראש מינהל לענייני תלמידים)ניתן ליצור קשר בטל' 03-6409897 בדוא"ל niras@tauex.tau.ac.il.

  • הפקולטה למדעי החברה: יש לפנות למזכירות החוג המסוים בו הסטודנט לומד. מזכירות תלמידים של הפקולטה 03-6409521/9727.
  • הפקולטה לרפואה: אשת הקשר בפקולטה בנושא נגישות היא מירה ניר (עוזרת למשנה המנהלי לדקאן לענייני תלמידים והוראה).  

​             ניתן ליצור עמה קשר בטל' 03-6406053 או בדוא"ל miran@tauex.tau.ac.il.

  • הפקולטה לניהול: יש לפנות למזכירות החוג המסוים בו הסטודנט לומד: החוג לחשבונאות 03-6408744. החוג לניהול טל': 03-6408931
  • הפקולטה לאומנויות: יש לפנות למזכירות החוג המסוים בו הסטודנט לומד. מזכירות תלמידים של הפקולטה 03-6409006.

 

Loading nanoRep Q&A and FAQ Software