ביטוח לאומי ומס הכנסה

טופס 119- בקשה לקבלת נקודות זיכוי לתושב ישראל שסיים את למודיו האקדמאים

תושב ישראל הזכאי לתואר אקדמי ראשון ואשר סיים את לימודיו בשנת 2007 ואילך, זכאי לנקודת זיכוי אחת החל מהשנה העוקבת.

משך תקופת הזיכוי– עד שלוש שנים החל מהשנה העוקבת לשנת סיום הלימודים.

להורדת הטופס


טופס 502- תביעה אישית לתגמולי מילואים

במידה ויצאת לשירות מילואים, עליך לבקש דמי ביטוח לאומי עבור השירות בעזרת טופס זה, בצירוף אישור מצה"ל.

את הטופס יש להגיש למשרד לביטוח לאומי הקרוב לביתכם.

להורדת הטופס


טופס 101- טופס 101 מכונה גם כרטיס עובד ומשמש את המעביד כראיה וכמסמך עבודה לחישוב המס לעובד

עובד (פרט לעובד יומי או עובד זר) מחויב למלא את הטופס על בתוך שבוע ימים מהיום שהחל לעבוד או ביום שקיבל את משכורתו לראשונה, המוקדם מביניהם. כמו כן עליו למלא את הטופס באחד בינואר של כל שנה שלאחר מכן.

עובד המקבל משכורת בעד עבודה נוספת, חייב לעדן את אחד המעבידים כי הוא מקבל משכורת נוספת בעבודה של יותר מחמש שעות במקום נוסף או שהוא מקבל קצבה חייבת מס.

במידה וחל שינוי באחד הפרטים המופיעים בטופס, חייב העובד להודיע על כך למעבידו תוך שבוע ימים מתאריך השינוי.

 

להורדת הטופס


טופס 250- טופס למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה

במידה ונפגעת בזמן עבודה, יש להחתים את המעביד וללכת עם הטופס לקופת חולים בה את/ה מבוטח/ת.

להורדת הטופס


טופס 1500- תביעה לדמי אבטלה

במידה ופוטרת מעבודתך וברצונך לקבל דמי אבטלה.

את הטופס יש להגיש למשרד לביטוח לאומי הקרוב לביתכם.


טופס 900 -הודעה על שינוי פרטים אישיים

במידה וברצונכם לשנות את פרטכם האישיים כמו שינוי כתובת או שינוי במצב המשפחתי.

את הטופס יש להגיש למשרד לביטוח לאומי הקרוב לביתכם.

להורדת הטופס


טופס 116- בקשה להקלת ותיאום בחישוב ניכויי המס על ידי פקיד השומה

הטופס מיועד למי שעובד ביותר משתי עבודות.

כיום ניתן לבצע את התאום באינטרנט באתר.

במידה וביצוע הטופס יבוצע בצורה ידנית, יש להעבירו למשרדי מס ההכנסה.

להורדת הטופס


 

Loading nanoRep Q&A and FAQ Software