הורות

זכויות ומסמכים
זה המקום להתעדכן בהתאמות האוניברסיטה לסטודנטיות/ים בתהליכי הורות. הזכויות נוגעות בין היתר לשיעור ההעדרות המותר, הקלות בהגשת מטלות, אפשרות לחזור על קורסים ועוד.
שאלות ותשובות
מובאות בפניכן/ם שאלות נפוצות ותשובות הקשורות לחובות וזכויות סטודנטיות/ים בתהליכי הורות. השאלות כלליות ובכל מקרה יש לפנות לעוזרת ראש המנהל בפקולטה להתייחסות אקדמית פרטנית.
מפת חדרי הנקה
פיזור גאוגרפי של חדרי הנקה קיימים. בזמן הקרוב המפה צפויה להתעדכן בשני חדרים נוספים. בעמוד זה נציג לכם מידע עדכני על כל חדר וחדר ומה הוא כולל
זכויות וחובות בתקופת מבחנים
בתקופה המלחיצה בשנה - לא שוכחים אתכם! היכנסו כדי לקרוא על הזכויות והחובות שלכם.
Loading nanoRep Q&A and FAQ Software