הסטודנטים מובילים שינוי

 

אגודת הסטודנטים פותחת שנה חדשה של פעילות למען חברה צודקת יותר, לצד מתן שירותים מתקדמים ומגוונים ביותר לרווחת הסטודנטים.

אגודת הסטודנטים תמשיך לפעול למען תיקון חברתי רוחבי אמיתי לרווחת כל אזרחי ישראל, על ידי התגייסות לפעולה במספר תחומים ממוקדים בכלים שיעמדו לרשותה. כמו כן תמשיך אגודת הסטודנטים בכל מרצה במאבק על יוקר סל המוצרים. לאחר למידת דו"ח טרכטנברג, אגודת הסטודנטים תמשיך לפעול לקידום הישגים בתחומים לגביהם הדו"ח אינו מתייחס, מתייחס בצורה לא מספקת, או שהוא מתייחס ואנו רואים לנכון לדאוג ליישומו וזאת על מנת ליצור מדינת ישראל אחרת, מדינת ישראל שלוקחת אחריות על המצב, ואינה מתעלמת ממצוקות היום יום של אזרחיה.

דרישות הסטודנטים:

הגבלת חוק ההסדרים- מקור ראשון לשינוי האמיתי ולהפחתת הכוח של פקידי האוצר ולשבירת המסגרת התקציבית שאינה מאפשרת שינוי של ממש.

דיור- קידום פתרונות מגוונים ורחבי היקף בתחום, תוך הסתכלות על שוק הדיור כמכלול מורכב ובעל פנים רבות. התעקשות על דיור בר השגה תוך החלת קריטריונים שיבטיחו שוויון לכלל האזרחים במדינת ישראל. מתן דגש לפתרון בעיית מגורי סטודנטים ע"י תקצוב סכום ספציפי.

חינוך- פיקוח על יישום ההמלצות בפרק החינוך בדו"ח טרכטנברג, תוך עיגון לוחות זמנים לכלל ההמלצות.

תחבורה ציבורית- פיקוח על יישום המלצות טרכטנברג, ומאבק על 50% הנחה לסטודנטים ללא קשר לתכיפות השימוש (נסיעה חד פעמית או מנוי של נסיעות).

עובדי קבלן- מעבר להעסקה ישירה במגזר הציבורי תוך הגבלה משמעותית של היקף ההעסקה הקבלנית, אכיפת חוקי העבודה שהדו"ח ממליץ עליהן ועידוד תעסוקה בקרב מיעוטים.

תחרותיות ויוקר מחייה- שינוי השיח הצרכני, דרישה לרגולציה, פיקוח על מוצרי מזון ויישום המלצות ועדת הריכוזיות תוך מניעת ייבוא בענפים מסוימים ושחיקת שכר עובדים.

חוק יסוד זכויות חברתיות- חקיקת "חוק יסוד: זכויות חברתיות" אשר יעגן זכותו של כל אזרח בישראל לחיים בכבוד ואת אחריותה, מחויבותה והכרתה של מדינת ישראל בזכויות אלו. הצעת חוק זו הוגשה מספר פעמים רב (בהבדלים דקים) בכנסות האחרונות אך חקיקתה לא הושלמה.

בריאות- תחום הבריאות האקוטי לחיינו נשכח כמעט לחלוטין מדו"ח ועדת טרכטנברג. אנו ממליצים לקדם פתרון כולל ומעמיק בתחום.

להצטרפות לפעילות אגודת הסטודנטים לחצו כאן

 

Loading nanoRep Q&A and FAQ Software