הצבא לא יקרא לכם למילואים כש...

 

הצבא לא יקרא לכם למילואים כש...

• שירתם יותר משלוש פעמים בשנה , למעט אם אתם בתפקידי ארגון וניהול כוח אדם.

• אם הנכם סטודנטים שלומדים במכינות קדם אקדמיות וקדם הנדסאות או סטודנטים  לווטרינריה בשנת הלימודים הרביעית אתם יכולים לשרת עד 12 ימים בשנה.

אם אתם סטודנטים בשאר מגמות הלימוד אתם יכולים לשרת עד 21 ימים בשנה.

• אם שירתם בשניים משלושת החגים הבאים: ראש השנה, סוכות ופסח חג ראשון.

• בימי שישי ובערבי חג, למעט שמ"פ חד יומי

• הצבא לא ישחרר אתכם ממילואים ביום ראשון או בערב חג, למעט בשמ"פ חד יומי

ואם כן אז שתדעו מתי הזימון לפני המילואים צריך להגיע..

• זימון לשמ"פ עד 3 ימים כולל : יישלח בדואר- 12 ימים לפני מועד המילואים, במסירה אישית- 7 ימים לפני מועד המילואים.

• זימון לשמ"פ של 4 ימים ומעלה: יישלח בדואר 60 ימים לפני מועד המילואים.

אם אתם עושים מילואים במקום עם סידורי לינה אתם זכאים לחופשות:

למשרתים מ7 עד 14 יום – 24 שעות

למשרתים מ15 עד 21 יום – 48 שעות

למשרתים 22 יום ומעלה  -- 72 שעות

*** אם כן קיבלתם צו קריאה שחרג מפירוט זה ואתם לא מעוניינים להגיע, תוכלו להגיש וולת"ם.

מידע נוסף על זכויות המילואים אתם יכולים לקרוא באתר אכ"א - http://www.aka.idf.il/Miluim/templates/home.asp

יש לכם עוד שאלות בנושא ?

כאן בשבילכם - יעל סלם, רכזת מילואימז  miluimz@student.co.il

Loading nanoRep Q&A and FAQ Software