זכויות סטודנטיות/ים בתהליכי הורות בתקופת המבחנים

את נמצאת בשלבי הריון במקביל ללימודיך? זוגתך צפויה ללדת בדיוק בתקופת המבחנים? את עובדת על התזה אך התאריך האמיתי שלך הולך ומתקרב? אנחנו כאן בשבילכם/ן

 

תקופת המבחנים בפתח וזה זמן טוב לרענן את הזיכרון על זכויות סטודנטיות/ים בתהליכי הורות:

  • סטודנטית שבעקבות שמירת הריון, לידה, אימוץ או טיפולי פוריות לא יכלה להיבחן במועדים הרגילים (במועד א' או ב') זכאית למועד בחינה מיוחד בבחינות של הקורסים שנלמדו בסמסטר שבו התרחש האירוע. הסטודנטית זכאית למועד מיוחד אחד בלבד, במסגרת המועדים המקובלים. אם סיימה את חבוות השמיעה והמועד המיוחד נקבע לשנה העוקבת, שבה אינה חייבת בהשתתפות בקורסים, לא תחויב הסטודנטים בדמי גרירה ובתשלומים נלווים עבור המועד המיוחד.
  • סטודנטית בהריון זכאית לצאת להתפנות במהלך כל הבחינה (לא יחל עליה נוהל אי יציאה לשירותים בחצי השעה הראשונה והאחרונה למבחן) ובנוסף, לתוספת זמן בבחינה שלא תפחת מ-25% ממשך הבחינה.
  • סטודנטית בתהליכי הורות רשאית להגיש עבודות ותרגילים שניתנו בסמסטר בו ילדה עד שבעה שבועות ממועד ההגשה שנקבע לכלל הסטודנטים בקורס.
  • סטודנטית בתהליכי הורות רשאית להודיע על הקפאת לימודים (לבצע הפסקת לימודים) לפני מועד הבחינות הראשון בקורסים אליהם נרשמה. סטודנטית המקפיאה לימודים בשל אירוע מזכה (הריון, לידה וכו') רשאית לבחור באחת משתי האפשרויות: לחזור על הקורסים ללא תשלום נוסף לאחר חידוש הלימודים או לקבל החזר על כל התשלומים ששילמה עבור הסמסטר. במקרה זה כל הקורסים אליהם הייתה רשומה באותו סמסטר יבוטלו.
  • סטודנט ומצפה ללידה? בן זוג של סטודנטית שנעדר בשל הריון, לידה או טיפולי פוריות של זוגתו יהיה פטור מנוכחות בשיעורים למשך שבוע ימים במצטבר בתקופת הזכאות ובלבד שהציג אישור מתאים בפני מזכירות החוג. כמו כן, סטודנט שנעדר מהלימודים ומבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה יהיה זכאי למועד בחינה מיוחד על פי הנהוג ביחידה בה הוא לומד.

 

למסמך הנהלים המלא של האוניברסיטה לחצ/י

לשאלות נוספות ניתן לפנות לנציבת מגדר והורות באגודת הסטודנטים:

Acad3@student.co.il03-6407648

Loading nanoRep Q&A and FAQ Software