זכויות סטודנטים המשרתים במילואים בתקופת המבחנים

נקראתם לדגל בדיוק בתקופת מבחנים? בואו לשמוע על הזכויות שלכם!

 

 

 

זכאות למועד מיוחד

  • סטודנט אשר לא ניגש למועד הבחינה עקב שירות מילואים ביום הבחינה.
  • סטודנט אשר היה בשירות מילואים פעיל ורציף במשך 4-6 ימים והמבחן נערך בטווח של 48 שעות מיום חזרתו משירות מילואים.
  • סטודנט אשר היה בשירות מילואים רציף במשך 7 ימים ויותר, אך לא יותר מ-20 יום, ותאריך הבחינה חל בתוך 7 ימים מיום שחרורו.
  • סטודנט אשר היה בשירות מילואים של 21 יום במצטבר או ברצף בסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות זכאי להבחן בכל קורס אשר השתתף בו באותו סמסטר במועד מיוחד.
  • סטודנט אשר עקב שירות מילואים הגיש ערעור על ציון באיחור ולכן לא ניתן לו ציון עד לאחר המועד שבו התקיים מועד ב', אליו לא ניגש, יהיה זכאי למועד מיוחד במועד הבחינות הזה או במועד הבחינות העוקב.

התאמות

  • סטודנט הנקרא לשירות מילואים רשאי להגיש עבודות ותרגילים שניתנו בסמסטר בו שירת, באיחור של עד 8 שבועות מהמועד האחרון בו נקבע להגיש את העבודות והתרגילים.

לפרטים נוספים בתקנון האוניברסיטה לחצו כאן

ליצירת קשר עם רכזת מילואים: miluimz@student.co.il

Loading nanoRep Q&A and FAQ Software