מנוי סמסטריאלי לחניוני אחוזות חוף – סמסטר ב', ב' + קיץ - תקנון תשע"ח

פרטים לגבי רכישת מינוי סמסטריאלי לחניוני אחוזת חוף לסטודנטים באוניברסיטת תל אביב

 

 

מינוי סמסטריאלי לחניוני אחוזות חוף – סמסטר ב' , ב' + קיץ - תקנון תשע"ח

רכישת מינוי נעשית כל סמסטר בנפרד (לא ניתן לרכוש מינוי לכל השנה)

 

קיימות שתי אפשרויות לרכוש מינוי –

·         לסמסטר ב' בלבד.

·         לסמסטר ב'+ קיץ.

 

תוקף מינוי סמסטר ב' - מתאריך 4.3.18 (או המועד שבו אישרה "אחוזת החוף"  את הצטרפותכם להסדר, המאוחר מביניהם) ועד לתאריך 7.7.2018 כולל (יום לפני פתיחת סמסטר קיץ).

 עלות המינוי הינה 560 ₪ (למשלמים באשראי TAU, העלות הינה 520 ₪).

 

תוקף מינוי סמסטר ב'+ קיץ- מתאריך 4.3.18 (או המועד שבו אישרה "אחוזת החוף" את הצטרפותכם להסדר, המאוחר מביניהם) ועד לתאריך 13.10.18 כולל (יום לפני פתיחת שנה"ל תשע"ט).

עלות המינוי הינה 660 ₪(למשלמים באשראי TAU, העלות הינה 600 ₪).

 

התשלום באשראי מלווה בעמלת סליקה של 1%-3% (תלוי בהסדר האישי מול הבנק).

 

לסטודנטים חדשים אנחנו ממליצים לא למהר ולקנות את המינוי. ייתכן כי במהלך השבועות הראשונים ללימודים, תחליטו שאינכם רוצים ו/או צריכים להגיע לכל השיעורים, ולכן מינוי מסוג זה אינו משתלם עבורכם.

 

שימוש למינוי הסמסטריאלי :

·         ההסדר כולל כניסה וחניה בחניונים הבאים בלבד: חניון סמולרש, חניון המעונות, חניון כלכלה, חניון עבודה סוציאלית והנדסה, חניון רפואת שיניים, וחניון אוספי הטבע.

·         עלות ההסדר הינה 560 ₪/ 660 ש"ח (בהתאם לסוג המינוי), שישולמו לאגודה מראש במעמד ההצטרפות.

·         החנייה הינה על בסיס מקום פנוי בלבד.

·         כל סטודנט רשאי לרשום רכב אחד בלבד.

·         יש לחנות במקומות המסומנים בלבד.

·         ההסדר מיועד לשימוש אישי, סביר והוגן של הסטודנט עצמו, בכפוף לתנאי השימוש של חברת אחוזות החוף בע"מ. לא ניתן למכור את ההסדר או להעבירו לצד שלישי בכל דרך שהיא.

·         אין הנהלת החניון או האגודה אחראיות על כל נזק שייגרם לרכב כתוצאה מהחניה.

·         חל איסור מוחלט לחנות את רכבך בחניית נכים, במידה שאין ברשותך תו מתאים.

·         הזיהוי בחניונים יבוצע באמצעות זיהוי לוחית הרישוי הקדמית. במידה שקיימת תקלה במערכת, יש לפנות למרכז הבקרה של החברה באמצעות מערכת האינטרקום הקיימת בחניון.

 

דגשים חשובים לסטודנטים :

·         זמן הטיפול בעדכון מינוי סמסטריאלי במערכות החניונים הינו עד 3 ימי עסקים. במהלך תקופה זו, ישלם הסטודנט ככל לקוח אחר בחניונים.

·         ההסדר הינו אישי ולא ניתן להעברה.

·         יש להישמע להוראות סדרנות החניון ומרכז הבקרה.

·         החברה תהיה רשאית לבטל את ההסדר בכל עת, על פי שיקול דעתה, לרבות אם הפר הסטודנט את תנאי ההסדר. חניון אוספי טבע טרם נפתח לציבור, אולם הוא כבר נכלל במסגרת הסדר המינוי הסמסטריאלי.

·          

תפעול ותקלות בכניסה ויציאה בחניון:

סטודנט שרכש מינוי אך במהלך אחת הכניסות לחניון השער אינו נפתח אוטומטית, יכול לפנות למרכז הבקרה עם כניסתו או ביציאתו.

 

לתקנונים-

סמסטר ב'  סמסטר ב'+ קיץ

 

לשאלות ניתן לשלוח מייל למרכז השירות של האגודה בכתובת kabala@student.co.il עם הפרטים המלאים ומס' הרכב .

 

Loading nanoRep Q&A and FAQ Software