מלגות קרן מכבים של יוצאי איראן: קול קורא

מלגות קרן מכבים של יוצאי איראן: קול קורא

קרן מכבים מכריזה זו השנה ה 24- על פתיחת ההרשמה להענקת מלגות לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

הקרן פועלת לגישור הפערים החברתיים באמצעות העשייה החינוכית,  תוך התמקדות במתן מלגות

לסטודנטים יוצאי איראן ואתיופיה ולקבוצות אחרות.

ההרשמה למלגות תשע״ח תיפתח ב - 07.01.2018 ותבוצע דרך האתר בלבד.

מועד אחרון להגשת בקשות:  08.02.2018

המלגות תוענקנה בקטגוריות הבאות, על-פי הקריטריונים המפורטים באתר;

*  מלגות לתלמידי תואר ראשון ושנה (ללא תזה)

* הלוואות בהן יידרש הסטודנט להחזיר מחצית מסכום המענק שנתיים מתום הלימודים וזאת ללא הצמדה ו/או ריבית

*  מלגות הצטיינות לתלמידי תואר ראשון.

*  מלגות לתלמידי מחקר (תואר שלישי ותואר שני במסלול תזה)

* מלגות לתלמידי - תואר ראשון ושני - יוצאי אתיופיה.

המלגות תוענקנה בטקס חגיגי בתאריך 08.04.2018

פרטים נוספים: http://www.maccabim.org/

Loading nanoRep Q&A and FAQ Software