מועצת האגודה

נציגים
מועצת אגודת הסטודנטים מורכבת מ-75 נציגי חוגים שנבחרים אחת לשנה ע"י 30,000 סטודנטים. ניתן לפנות לנציגי החוגים בתלונות, רעיונות ויוזמות בתחום חוג הלימוד שלכם. אתם מוזמנים להכיר את הנציגים החדשים שלכם
עדכונים לקראת ישיבת מועצה
כאן תוכלו להתעדכן אחת לחודש על פעילות המחלקות ויחידות המשנה של אגודת הסטודנטים באותו החודש
הצעות החלטה
מועצת אגודת הסטודנטים מהווה את הגוף המחוקק והצעות ההחלטה מהוות את "חוקי" האגודה. כאן ניתן למצוא את הצעות ההחלטה של השנים האחרונות
פרוטוקולים
מועצת אגודת הסטודנטים מתכנסת אחת לחודש, דנה בנושאים בהם האגודה פועלת, מעבירה הצעות החלטה ומתווה את דרך ומדיניות האגודה. ישיבות המועצה פתוחות לקהל הרחב וכאן תוכלו למצוא את הפרוטוקולים של הישיבות האחרונות
בחירות
מועצת האגודה היא הגוף העליון של אגודת הסטודנטים בת"א. בסמסטר א', הסטודנטים החברים באגודה בוחרים את 75 חברי המועצה, בבחירות אזוריות, אישיות וחשאיות, כאשר כל סטודנט רשאי לבחור ולהיבחר באחד מאזורי הבחירה אליהם הוא משויך, על פי חוגי הלימוד. שבועיים לאחר הבחירות, חברי המועצה החדשים מתכנסים ובוחרים את הנהלת האגודה לשנה הקרובה – יו"ר האגודה, סגן יו"ר האגודה וששת ראשי המחלקות.
בחירות חוזרות 2018
הודעות לסטודנטים על בחירות מיוחדות במספר אזורי בחירה.
Loading nanoRep Q&A and FAQ Software