המחלקה הפיננסית

רואה החשבון של אגודת הסטודנטים מעניק ייעוץ פיננסי לסטודנטים בנושאי מיסוי, השקעות התחלתיות, הקלות כסטודנטים ועוד. ניתן לקבוע פגישה עם רואה החשבון באמצעות מזכירות האגודה.

בכל בעיה הקשורה לסוגיות פיננסיות או לשאלות בנושאים אלו יכולים סטודנטים חברי אגודת הסטודנטים להתייעץ עם רואה החשבון אלעד חי.

הנושאים השכיחים איתם מתמודדים הסטודנטים הם סיוע בהחזרי מס לשכירים, ייעוץ מס לעצמאיים, יעוץ בסוגיות פיננסיות העולות מדיני העבודה, יעוץ כלכלי כללי ועוד

יש לתאם פגישה מראש באמצעות הדוא"ל: Ksafim1@student.co.il
Loading nanoRep Q&A and FAQ Software