יו"ר ומזכירות

יו"ר האגודה ומזכירות

רום טנא
יו"ר אגודת הסטודנטים
03-6407654
אילנית זיו
מזכירת האגודה
03-6407654
Loading nanoRep Q&A and FAQ Software