יו"ר ומזכירות

יו"ר האגודה

שי צ'רני
יו"ר אגודת הסטודנטים
03-6407654
052-3361712
אילנית זיו
מזכירת האגודה
03-6407654
Loading nanoRep Q&A and FAQ Software