סגן יושב ראש האגודה

סגן יושב ראש האגודה משמש כממלא מקום קבוע של יו"ר האגודה. הסגן אחראי על הניהול השוטף של עינייני המנהלה וכוח האדם באגודה, כגון קשר עם ספקים, טיפול ופיקוח על משכורות ורווחת העובדים באגודה.

בנוסף, אחראי הסגן על פרוייקטים מיוחדים שיוזמת האגודה או על נושאים שונים שאינם בתחום אחריותם של חברי הנהלה אחרים.
כמו כן, מפקח סיו"ר האגודה על בית הדפוס 'ספרות זולה'', על יחידת הספורט ,יחידת התעסוקה ומרכזי השירות של האגודה.
 
יגאל אבגלון
סיו"ר אגודת הסטודנטים
03-6407657
050-6760030
נועה נאור
רכזת משאבי אנוש
Loading nanoRep Q&A and FAQ Software