סגן יושב ראש האגודה

סגן יושב ראש האגודה משמש כממלא מקום קבוע של יו"ר האגודה. הסגן אחראי על הניהול השוטף של עינייני המנהלה וכוח האדם באגודה, כגון קשר עם ספקים, טיפול ופיקוח על משכורות ורווחת העובדים באגודה.

בנוסף, אחראי הסגן על פרוייקטים מיוחדים שיוזמת האגודה או על נושאים שונים שאינם בתחום אחריותם של חברי הנהלה אחרים.
כמו כן, מפקח סיו"ר האגודה על בית הדפוס 'ספרות זולה'', על יחידת הספורט ,יחידת התעסוקה ומרכזי השירות של האגודה.
 
נועה נאור
רכזת משאבי אנוש
גילי מרמלשטיין
סגן יו"ר האגודה
03-6407657
Loading nanoRep Q&A and FAQ Software