ספרות זולה

אודות "ספרות זולה"

"ספרות זולה" היא בית הדפוס והספריה של אגודת הסטודנטים.

 "ספרות זולה" מכינה מקראות הכוללות את כל חומרי הלימודי של קורסים שונים, מכינה חוברות מבחנים ומספקת שירותים נוספים, המפורטים להלן. כמו כן ניתן להדפיס בבית הדפוס של "ספרות זולה" עבודות פרטיות, סיכומים, הזמנות לחתונה וכן דפוס בפורמט רחב במחירי עלות לסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב.
מיכל ז'אן
מנהלת ספרות זולה
ספרות זולה
עובדי ספרות זולה
הדר מלמד
מוכרת
מורן בן תורה
עובדת דפוס
אור מיקולצקי
עובד דפוס
Loading nanoRep Q&A and FAQ Software