ספרות זולה

אודות "ספרות זולה"

"ספרות זולה" היא בית הדפוס והספריה של אגודת הסטודנטים.

 "ספרות זולה" מכינה מקראות הכוללות את כל חומרי הלימודי של קורסים שונים, מכינה חוברות מבחנים ומספקת שירותים נוספים, המפורטים להלן. כמו כן ניתן להדפיס בבית הדפוס של "ספרות זולה" עבודות פרטיות, סיכומים, הזמנות לחתונה וכן דפוס בפורמט רחב במחירי עלות לסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב.
ספרות זולה
עובדי ספרות זולה
Loading nanoRep Q&A and FAQ Software