מידע כללי לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים

 

דו"ח נציבות השוויון לשנת 2009 מראה כי בישראל כמיליון וחצי אנשים עם מוגבלות, 700 אלף מתוכם בעלי מוגבלות חמורה. בחברה הכוללת בתוכה אנשים עם מוגבלות, נגישות הינה תנאי מרכזי לקיום שוויון זכויות והזדמנויות. נגישות משמעה יצירת סביבה, מבחינה פיזית וחברתית, המאפשרת לאנשים עם מוגבלות לתפקד בצורה עצמאית, בטוחה ומכובדת תוך מיצוי מלוא יכולותיהם. ראוי לציין כי נגישות איננה רק שיפור אמצעי הגישה הפיזית לשירותים חברתיים שונים. רק באמצעות התאמות פיזיות והתאמות השירות לצרכיהם המיוחדים של אנשים עם מוגבלות ניתן ליצור חברה מתוקנת שלא מתקיימת בה הפליה פסולה.

בכלל זה, ישנה חשיבות קריטית לנגישות מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, וזאת מתוך הכרה כי השכלה גבוהה הינה כלי חיוני לתהליכי פיתוח וצמיחה של חברה ומפתח להשתלבות אישית של הפרט בה. קמפוס אוניברסיטאי נגיש, המיועד לסטודנטים, מרצים, עובדים ומבקרים, הוא יותר מאשר הסדרת אפשרות הכניסה אליו והתנועה בתוכו, עניינו הוא מתן אפשרות הגישה למכלול שירותים – ובהם לימודים גבוהים.

בחוברת זו תוכלו לקבל מידע מעודכן לגבי השירותים השונים והסיוע האנושי הניתנים במסגרת אוניברסיטת תל אביב בפרט, ובמוסדות הציבוריים בכלל, וזאת על מנת לספק מענה ראשוני ולאפשר נגישות והשתלבות מירבית באוניברסיטה.

סטודנטים בעלי קשיי ראייה, שמיעה, קשיים פיזיים ובעיות בריאות

מדור רווחת הסטודנט בדקנאט הסטונדטים מציע סיוע למועמדים ולסטודנטים בעלי קשיים פיזיים וחושיים באמצעות אנשי מקצוע המומחים בתחום זה .

סוג השירות הניתן:

1. תמיכה

 •   אישית: הדרכה, שיחות וייעוץ - על בסיס קבוע או לפי הצורך.
 •  קבוצתית: קבוצות הכנה ללימודים אקדמיים
 • קבוצות לצמיחה אישית והכנה למעבר לחיים שלאחר סיום הלימודים
 • קבוצות תמיכה
 • קבוצות משימה תמורת מלגה.

2. נגישות אקדמית

 •  שיעורי עזר וחונכות אקדמית ע"י סטודנטים מצטיינים מתחומי לימוד רלוונטיים
 • טכנולוגיה מסייעת – מרכז למידה לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים: המרכז כולל עזרים ממוחשבים וציוד משוכלל כגון: הקראה ממוחשבת של טקסטים בעברית ובאנגלית, תוכנות להגדלת טקסט, הקראת מסך ומסמכים, סורק וזיהוי מילים וצג ברייל. המרכז נמצא בבניין מיטשל, קומת כניסה, חדר 115.
3. תיווך
 • ייעוץ בנושא מיצוי זכויות מול גופים פנים וחוץ אוניברסיטאיים.
 • סיוע בקבלת התאמות בבחינות.
4. מודעות
פעילות בקרב הסטודנטים והסגל להגברת המודעות באוניברסיטה לצרכיהם המיוחדים של סטודנטים בעלי קשיים פיזיים וחושיים הלומדים בה.
5פעילות בקהילה
חשיפת האוניברסיטה והשירותים הניתנים לסטודנטים בעלי קשיים פיזיים וחושיים בפני תלמידי תיכון בעלי צרכים מיוחדים.
6. סיוע למועמד
 • הדרכה וייעוץ.
 • סדנאות הכנה למועמדים ללימודים אקדמיים.
7. נגישות פיזית
 •     סיוע בהכרת סביבת הלמידה הפיזית, איתור בעיות של נגישות פיזית ופתרונן מול הגורמים השונים בפקולטה.
 •    הדרכה בענייני נגישות פיזית.

אופן הפנייה לקבלת השירותיש לפנות לעו"ס אילנה קאופמן, מדור רווחה בדקאנט. טל': 03-6409691

או בדוא"ל:  ilanak@tauex.tau.ac.il.

כתובת: בניין מיטשל, קומה 1, חדר 207. 

8. מידע נוסף בנושא נגישות פיזית 

 • סיוע בקבלת אישורי חנייה לסטודנטים עם קשיי ניידות. ניתן להיעזר במפת האוניברסיטה  על מנת לברר איזה שער קרוב יותר לבניין והיכן נמצאים מקומות החניה הקרובים ביותר
 • הסדרי חנייה: סטודנטים בעלי מכונית עם תו "נכה"/"עגלה" של משרד התחבורה זכאים להיכנס מכוחו לקמפוס עם רכבם.
 • סטודנטים בעלי מכוניות עם תו "משולש" של משרד התחבורה יכולים לקבל אישור כניסה קבוע על ידי פנייה לאריאלה ברדה, בניין הנדסה ותחזוקה, יחידת בטחון ומשק או בטל' 03-6405555.
 • סטודנט בעל קשיי ניידות זמניים (תאונה/מחלה) יפנו לשושי אלגזיבדקאנט הסטודנטים, בניין מיטשל או לפנות בטל' 03-6408832 ולקבלאישור כניסה תקופתי.
 • כניסה לאוניברסיטה ללא בדיקה ביטחונית: בעלי תעודת עיוור רשאים להיכנס לאוניברסיטה ללא בדיקה ביטחונית בתיקם. יש להציג את התעודה בכניסה.

 

Loading nanoRep Q&A and FAQ Software