נגישות בקמפוס

 


הצג את מפת נגישות אוניברסיטת תל-אביב במפה גדולה יותר

חוק השוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, מגדיר אדם עם מוגבלות "אדם בעל לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית אשר בשל אלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים."

תנאי מרכזי לשילוב אנשים בעלי מוגבלויות הוא נגישות. הגדרת הנגישות לפי חוק השוויון היא "אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות בתוכניות ובפעילויות המתקיימות בהם, והכול באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי." (מתוך חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, תיקון מס' 2, התשס"ה – 2005). כדי לאפשר נגישות, יש להתאים את הסביבה והשירות לאנשים עם מוגבלות. ההתאמה יכולה להיעשות באמצעים טכנולוגיים, שינויים פיסיים ובסיוע אנושי.

היעד המרכזי של הנגישות הינו שילוב אנשים עם מוגבלויות בחברה בכל מרכיביה. שילוב זה מתחיל ממתן אפשרות לעצמאות מרבית. היכולת לבצע כל פעולה מבלי להזדקק לסיוע ולתאום מראש. היכולת להשתלב בכל מרכיבי החיים, פעילות מקצועית, פנאי, צרכנות, לימודים, פעילות חברתית ועוד. האוכלוסייה שעבורה נדרשות התאמות נגישות הינה אנשים עם מוגבלויות פיזיות (אנשים עם מוגבלות בניידות המסתייעים באמצעי עזר לתנועה כגון כיסא גלגלים, הליכון קביים, אנשים המתקשים בביצוע פעולות הדורשות מוטוריקה עדינה ונמוכי קומה) וחושיות (עיוורים, לקויי ראייה, כבדי שמיעה וחרשים).

חשוב לציין כי התאמות נגישות מסייעות לכלל האוכלוסייה ובראשונה להורים לתינוקות, כבדי משקל ואכלוסיה מבוגרת הסובלת במקרים רבים מכושר ראייה, שמיעה וכושר פיזי נמוך. כמו כן, הנגישות משפרת את הבטיחות לכל המשתמשים.

קיימים שני חלקים עיקריים למושג נגישות:

  • הנגשה פיסית: בניית סביבה פיסית חדשה או שינוי הסביבה הקיימת כך שאנשים עם סוגים שונים של מוגבלות יוכלו להגיע ולהיכנס, לנוע ולהתמצא בקלות באופן עצמאי.
  • הנגשת השירות: התאמת נהלים, הליכים ונוהגים של השירות וכן מתן אמצעי ושירותי עזר על מנת לאפשר לאדם לקבל מידע הניתן או מופק במסגרת המקום או על מנת שיוכל להשתתף בתוכניות ובפעילויות
במידה ואתם נתקלים בבעיה ברחבי הקמפוס; אם כיתות הלימוד, אולמות, ספריות, קפטריות או כל שירות אחר באוניברסיטה אינם נגישים עבורכם או עבור החברים שלכם, או אם רק תרצו לשאול שאלה, אתם מוזמנים לפנות אלינו לקבלת עזרה, הכוונה וטיפול בבעיה: minhal4@post.tau.ac.il
 
מידע כללי לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים
נגישות פיזית
נגישות ללקויי שמיעה
מערכות שמע חדשות ללקויי שמיעה בספריות
אנשי קשר מהסגל המנהלי המטפלים בנושאי נגישות
Loading nanoRep Q&A and FAQ Software