ניוזלטר אגודת הסטודנטים

עדכון שבועי לתואר ראשון
אחת לשבוע, מדי יום חמישי, אגודת הסטודנטים שולחת דוא"ל לכלל הסטודנטים לתואר ראשון בו מפורטים שירותי האגודה, הפעילויות וכל העדכונים הכי חשובים לאותו השבוע
עדכון שבועי לתארים מתקדמים
אחת לשבוע, מדי יום חמישי, אגודת הסטודנטים שולחת דוא"ל לכלל הסטודנטים לתוארים מתקדמים בו מפורטים שירותי האגודה, הפעילויות וכל העדכונים הכי חשובים לאותו השבוע
עדכון חודשי לדיירי המעונות
אחת לחודש, אגודת הסטודנטים שולחת דוא"ל לסטודנטים שגרים במעונות בו מפורטים שירותי האגודה, הפעילויות וכל העדכונים הכי חשובים לאותו השבוע
שלום שנה א'
אחת לשבוע- שבועיים, אגודת הסטודנטים שולחת דוא"ל לכל הסטודנטים החדשים לתואר ראשון בו מפורטים שירותי האגודה, הפעילויות וכל העדכונים הכי חשובים לאותו השבוע
עדכון דו שבועי בערבית
פעם בשבועיים אגודת הסטודנטים שולחת דוא"ל לדוברי ערבית בו מפורטים שירותי האגודה, הפעילויות וכל העדכונים הכי חשובים לאותו השבוע
Loading nanoRep Q&A and FAQ Software