סיוע משפטי דרך אגודת הסטודנטים

 
ייעוץ משפטי כללי 
עו"ד רן שובל מייעץ בשלל בעיות וסוגיות משפטיות בהן נתקלים הסטודנטים, החל בסוגיות הקשורות למקום העבודה (חוזה עבודה, זכויות העובד, פיצויי פיטורין וכו'), מעמד אישי, וכלה בסוגיות העולות מחוזה השכירות. הייעוץ המשפטי כולל עזרה בהכנת תביעות וכן ליווי פרטני בטיפול. 
לתיאום פגישה יש להתקשר למזכירות האגודה בטלפון 036407654 בימים א'-ה' בשעות 09:00-17:00, או במייל mazkirut@student.co.il
 
*שימו לב: ייעוץ משפטי וייעוץ פיננסי ינתנו למשלמי דמי רווחה בלבד.
 
סנגור הסטודנטים 
שני סטודנטים לתואר ראשון במשפטים, מייצגים את הסטודנטים העומדים בפני בית הדין המשמעתי של האוניברסיטה. כמו כן סנגורי הסטודנטים מייעצים במגוון נושאים הנוגעים לקונפליקטים שבין הסטודנטים לבין רשויות האוניברסיטה. 
לתיאום פגישה (בנושא ועדות משמעת) יש להתקשר למזכירות האגודה בטלפון 03-6407654, או לפנות בדוא"ל לכתובת sanegor@student.co.il. (בשנה"ל תשע"ח - הסנגוריות הן נור מאחמיד ומור אוברפסט)
 
מבקר האגודה 
עו"ד גיא הדר משמש כמבקר האגודה. מתוקף תפקידו, בודק עורך הדין קובלנות של חברי אגודה נגד רשות או נגד בעל תפקיד באגודה, בכל הנוגע להגינות ויעילות הרשות המבוקרת. מבקר האגודה מתפקד גם כנציב פניות הציבור.
בנוסף, מבקר עורך הדין הדר את פעילותיה השוטפות של אגודת הסטודנטים ושל האורגנים בה, הוא חבר בועדת הביקורת של מועצת אגודת הסטודנטים וחבר בועדת הבחירות הנערכות מידי שנה בחודש דצמבר. 
ניתן לתאם פגישה בטלפון 03-6407658 ובדוא"ל mevaker@student.co.il 
 
ייעוץ פיננסי מרו"ח  
בכל בעיה הקשורה לסוגיות פיננסיות או לשאלות בנושאים אלו יכולים סטודנטים חברי אגודת הסטודנטים להתייעץ עם רואה החשבון רונן סגל. הנושאים השכיחים איתם מתמודדים הסטודנטים הם סיוע בהחזרי מס לשכירים, ייעוץ מס לעצמאיים, יעוץ בסוגיות פיננסיות העולות מדיני העבודה, יעוץ כלכלי כללי ועוד'.
לשם קבלת סיוע בהחזרי מס לשכירים ל-6 השנים האחרונות, יש להצטייד באישורים הבאים עבור הסטודנט ובן/בת זוגתו (במידה של נישואין): 
1. טפסי 106 מכל המעבידים. במידה והתקבלו פיצויי פיטורין יש להביא גם טופס 161 מהמעביד.
2. אישורים שנתיים מביטוח לאומי: דמי אבטלה, דמי לידה, מילואים, דמי פגיעה וכו'. 
3. אישוריים שנתיים מחברות ביטוח וקופות גמל. 
4.אישורים על ריבית מפקדונות והכנסות משוק ההון מהבנק או מגורם מנכה אחר (טופס 867/א)
יש לתאם פגישה מראש באמצעות הדוא"ל: Ksafim1@student.co.il
 
*שימו לב: המחלקה המשפטית מעניקה ייעוץ רק לסטודנטים באוניברסיטת ת"א, ובתחומי מדינת ישראל בלבד.
Loading nanoRep Q&A and FAQ Software