פרויקט חונכות

חונכות "סוף סמסטר"
לקראת תקופת המבחנים של סמסטר א' תשע"ה, ייפתח פרוייקט חונכות "סוף סמסטר" מטעם המחלקה האקדמית בפקולטות שונות
חונכות "לומדים ביחד"
סטודנטים בעלי ממוצע ציונים גבוה מסייעים ומלווים סטודנטים במהלך שנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה
Loading nanoRep Q&A and FAQ Software