העשרה ופנאי

19.12.2017
18:00

במפגש החנוכה המסורתי של התא הטבעוני יוצגו אירועי התא המתוכננים ותתקיים חלוקת סופגניות טבעוניות

Loading nanoRep Q&A and FAQ Software