שאלות ותשובות נפוצות בנושאי הורות

 

שממתי אני זכאית לאישור חניה בתוך הקמפוס?

ת: החל מחודש שביעי ועד חודש לאחר הלידה.


שכיצד אני משיגה את אישור החניה?

ת: הגוף שמנפיק את אישורי החניה לסטודנטיות בתהליכי הורות הוא דקנאט הסטודנטים. יש לפנות לשוש אלגזי בטלפון: 03-6408832 או לגשת פיזית לחדר 222 בבנין מיטשל.  Shoshial@tauex.tau.ac.il


שהאם אני זכאית לכרטיס צילום בעקבות לידה? במידה וכן כיצד אוכל להשיגו?

ת: אכן. דקנאט הסטודנטים מספק כרטיס צילום לסטודנטיות לאחר לידה. יש לפנות לשוש אלגזי בטלפון: 03-6408832 או לגשת פיזית לחדר 222 בבנין מיטשל.  Shoshial@tauex.tau.ac.il


שהאם ישנם חדרי הנקה ברחבי הקמפוס?

ת: יש חמישה חדרי הנקה מאובזרים ומעוצבים. למפת החדרים לחצי כאן.


שהאם מותר להכניס תינוקות לשיעורים?

ת: מדיניות האוניברסיטה איננה מאפשרת הכנסת תינוקות לשיעורים.


שהאם יש חופשת לידה עבור סטודנטית שילדה במהלך לימודיה?

ת: מסמך הנהלים של המל"ג שפורסם בפברואר 2012 מאשר לסטודנטית בתהליכי הורות להעדר עד 30% במהלך סמסטר בו היא לומדת. כלומר, לכל אחת החופש להחליט באיזה שלב בהריון או בסמוך ללידה היא מממשת זכות זו.


שהאם אני זכאית להארכת זמן במהלך בחינה?

ת: כן. הארכת זמן של עד 25% מאורך הבחינה המקורי. לא ינתנו כמה הארכות בבת אחת (כמו למישהי שיש לה גם התאמות בעקבות לקות למידה)


שהאם אני זכאית לגרור את התואר בעקבות הריון, לידה, קבלת ילד למשמורת, אימוץ או טיפולי פוריות?

ת: סטודנטית בתהליכי הורות זכאית לגרור את התואר בשנה עבור כל לידה במהלך לימודיה. לדוגמה אם שנות התקן לתואר מסוים הן 3 שנים, סטודנטית בתהליכי הורות יכולה לסיימו ב-4 שנים בכפוף לנהלי המל"ג המופיעים בעמוד "זכויות ומסמכים".


ש: האם עליי לשלם גרירה ותשלומים נלווים (כמו אבטחה) במידה וגררתי לימודים בעקבות תהליכי הורות?

ת: סטודנטית שגררה לימודיה בעקבות  הריון, לידה, קבלת ילד למשמורת, אימוץ או טיפולי פוריות פטורה מתשלום עבור גרירה ותשלומים נלווים. עליך לפנות למזכירות החוג שלך ולמדור שכר לימוד ולהעביר לידיהם אישור רפואי מרופא נשים מומחה (לא מרופא משפחה) המאמת את מצבך.


שהאם אני רשאית לצאת להתפנות בחצי השעה הראשונה והאחרונה של הבחינה?

ת: סטודנטית הרה רשאית לצאת להתפנות בחצי השעה הראשונה והאחרונה במהלך הבחינה.


שבמידה ועברתי הפסקת הריון יזומה או טבעית לאילו זכויות אני זכאית?

ת: אמנם הדבר אינו מעוגן במסמך הנהלים של המל"ג אך בעקבות פניה של נציבת מגדר והורות באגודת הסטודנטים להחיל את כל הנהלים גם על סטודנטיות לאחר הפסקת הריון, הוחלט שהן יהנו משוויון זכויות מלא בכפוף לאישור רפואי מרופא נשים מומחה אשר מאמת את מצבן.


שממי אני מבקשת התאמות בנושאים אקדמיים בשל בתהליכי הורות?

ת: אישור רפואי מרופא מומחה יש למסור לעוזרת ראש המנהל בפקולטה, הממונה על טיפול בסטודנטיות בתהליכי הורות מטעם הפקולטה. חשוב לציין שלא די בפניה למזכירת החוג בבירור זכויות וחובות אקדמיות בתהליכי הורות ויש לפנות לעוזרת ראש המנהל. את פרטי ההתקשרות עם עוזרת ראש המנהל ניתן למצוא באתר הפקולטה תחת "סגל מנהלי".


שמהן זכויותיה של סטודנטית אשר במסגרת לימודיה נדרשת לבוא במגע עם חומרים מסוכנים?

ת: מצב דברים זה חריג ביותר. בכל יחידה ישנו ממונה בטיחות אשר אחראי על כך. בכל מקרה, היא רשאית לדחות את עבודתה במעבדה עד למועד שלא יסכן את בריאותה או את בריאות העובר (כולל הנקה). לפרטים יש לפנות לעוזרת ראש מנהל הפקולטה ובהעדר מענה שם, אז למזכירות האקדמית בטלפון: 03-6408458.


ש: האם סטודנטית לתארים מתקדמים אשר ניתנת לה מלגת לימודים זכאית להמשיך ולקבל אותה במידה והיא נפסקת במהלך הריון או לאחר לידה?

ת: במקרה כזה ניתנת הארכה מתקציב חיצוני לתקציב המחקר של המנחה. סטודנטית זכאית למלגה זו כל זמן שהיא בהריון או בסמוך ללידה. במידה ומתעוררת בעיה הקשורה למצב דברים זה, יש לפנות לארגון הסגל האקדמי הזוטר (המעגן זכויות של מלגאיות) או למזכירות האקדמית.

לכל שאלה נוספת:

פנו לאחראית על הנושא באגודת הסטודנטים: acad3@student.co.il03-6407648

Loading nanoRep Q&A and FAQ Software