זכויות ומסמכים

 

בפברואר 2012 אישרה המועצה להשכלה גבוהה את זכויותיהן החדשות של סטודנטיות בהריון, טיפולי פוריות, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה. לראשונה, הכללים מקבעים את זכויותיהן האקדמיות של הסטודנטיות (מתייחס לשני המינים) שעד לאחרונה נאלצו להתמודד עם שילוב מורכב בין הורות לרכישת השכלה, ללא תמיכה מוסדרת ואחידה מצד המוסדות האקדמיים. מובאים בזאת עיקרי מסמך ההתאמות של אוניברסיטת תל אביב לסטודנטיות/ים בתהליכי הורות (מסמך ההתאמות המלא כאן).

חשיבות הטיפול בתחום נעוצה בכך שמדובר בבעיות המעסיקות בעיקר נשים ושיש להן פוטנציאל רב לשבש את שאיפתן לרכוש השכלה גבוהה ולפתח קריירה אקדמית.

קמפוס נגיש מבחינת הסברה, תשתיות ולימודים עבור אוכלוסיה זו ישפר את יכולתן לשלב בין תהליך הקמת התא המשפחתי לרכישת השכלה גבוהה.

ההתאמות:

  • המוסד ימנה רכז התאמות לשם יישום הוראות המוסד, שתפקידיו יהיו: קביעת התאמות לסטודנטיות לפי נהלי המוסד ובתיאום עם המרצה, מעקב אחר ביצוע ההתאמות וטיפול בתלונות סטודנטים בנושא ביצוע ההתאמות. נכון לעכשיו האוניברסיטה טרם מינתה רכז ולכן שירה היא הגורם הבלעדי באגודה המרכז את הנושא. מדובר בליקוי שהאגודה מתריעה לגביו מזה תקופה. יחד עם זאת, הגורמים המטפלים נקודתית בבעיות בכל פקולטה הן עוזרות ראש מנהל הפקולטה לענייני תלמידים, אותן ניתן למצוא באתר הפקולטה, תחת "סגל מנהלי".
  • נוכחות- סטודנטית זכאית להעדר בשל הריון, לידה, אימוץ, קבלת ילד למשמורת או אומנה, טיפולי פוריות מ-30% מכלל השיעורים מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות (בכפוף לאופי הקורס). מוסד יאפשר לסטודנטית הנעדרת בשל אירוע מזכה, לדחות קורס ולחזור עליו ללא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחנה.
  • סטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו, תוכל להגיש את המטלה או מטלה חלופית, בהתאם להחלטת המרצה, תוך שבעה שבועות לאחר תום תקופת ההיעדרות.
  • מוסד יאפשר לסטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה מקורס במעבדה, סמינריון, סיור, סדנא או הכשרה מעשית את שהחסירה או יפטור אותה מהשתתפותה, או יאפשר

השתתפותה בהם במועד מאוחר יותר, בהתייחס בין היתר למהות הקורס ובתיאום עם המרצה הנוגע בדבר: המוסד יפעל לקביעת נהלים בעניין זה ולפרסומם.

  • תשתיות- מוסד יקצה בקמפוס משטחי החתלה ומספר חדרים מצוידים לצורך הנקה (מקום ישיבה נוח, שקע חשמל, מקרר, משטח החתלה ובקרבת מקום גם כיור מים).
  • בן זוג של סטודנטית זכאית (מתייחס לכלל ההעדפות המיניות) בשל אירוע מזכה שהתרחש במהלך הסמסטר, שהוא עצמו סטודנט יהיה פטור מנוכחות בשיעורים למשך שבוע ימים. בנוסף בן זוג לסטודנטים לאחר לידה שנעדר מבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה, יהיה זכאי למועד בחינה נוסף במסגרת המועדים המקובלים במוסד. חשוב לציין שהחוגים השונים יספקו כל התאמה נוספת בכפוף לאישור רפואי של רופא מומחה, המאשר את מצבה הרפואי של היולדת.
  • פרסים מענקים ומלגות שאמת המידה להענקתם היא משך תקופת הלימודים יחושבו לסטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה בהפחתה של תקופת העדרה. לאחרונה מלגה של סטודנטית לתואר שני בפיזיקה הוארכה בעקבות פנייתה לסיוע נציבת מגדר והורות באגודה. לא זו בלבד שהמלגה לא הופסקה במהלך ההיריון, היא גם הוארכה בחודשים שלאחר הלידה.
  • הטבות- סטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה זכאית להטבה של כרטיס צילום לאחר הלידה. בנוסף לכך, מוסד חייב לאפשר לסטודנטית מחודש שביעי להריונה ועד חודש לאחר הלידה, לחנות ללא תשלום בתוך הקמפוס. ניתן לממש את הזכאות לאישור חניה וכרטיס צילום בדקנאט, אצל שוש אלגזי- 03-6408832.
  • חדרי הנקה- בנוסף לכך, הוקמו חמישה מתחמי הנקה עבור סטודנטיות בתהליכי הורות. המתחמים כוללים משטחי החתלה וחדרי הנקה בארבעה גושים בקמפוס (ספרית מדעי החברה, בנין עבודה סוציאלית, ספריה מרכזית, בנין רפואה ובנין שרת).
  • קיימות התאמות נוספות בהקשר של מלגות מחקר, הארכת לימודים ועוד. מתן מועד בחינה נוסף לסטודנטיות שעברו הפסקת הריון וזקוקות לכך, בכפוף לאישור רפואי ומבלי להידרש לפניה לועדת הוראה חוגית.

בקיצור..

לשאלות, בעיות והצעות:

נציבת מגדר והורות באגודת הסטודנטים ת"א

acad3@student.co.il03-6407648

 

 

Loading nanoRep Q&A and FAQ Software